Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee yksinomaan Merikeskus Vellamon Johku-verkkokaupan asiakasrekisteriä ja sen tietojen käsittelyn periaatteita. 
Voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.


1. Rekisterinpitäjä


Merikeskus Vellamo (Kotkan kaupunki)
Postiosoite: Tornatorintie 99 B, 48100 Kotka
Käyntiosoite: Tornatorintie 99, 48100 Kotka
Puhelinnumero: 040 350 0497
Sähköposti: info@merikeskusvellamo.fi
Yrityksen y-tunnus: 0160225-7


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Annika Utriainen 
Merikeskus Vellamo
040 674 3692
annika.utriainen@merikeskusvellamo.fi.

3. Rekisterin nimi


Merikeskus Vellamon verkkokaupan asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, joka syntyy asiakkaan tilatessa tuotteita ja/tai palveluja Merikeskus Vellamon verkkokaupasta. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Merikeskus Vellamon verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Merikeskus Vellamon ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä sähköiseen markkinointiviestintään silloin, kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa.


Merikeskus Vellamo ei millään tavoin tallenna asiakasrekisteriinsä muiden kauppiaiden tuotteisiin tehtyjä tilauksia tai niihin liittyviä tietoja.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Tietoja voidaan käyttää profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö


•    Etu- ja sukunimi
•    Osoite
•    Postitoimipaikka
•    Maa
•    Puhelinnumero
•    Sähköpostiosoite
•    Henkilötunnus (yksityinen laskutusasiakas)
•    Tilauksen lähdesivu


Yrityksistä rekisteröidään lisäksi:
•    Yrityksen nimi
•    Y-tunnus
•    Verkkolaskuosoite
•    Välittäjätunnus
•    Viite
•    Merkki


Lisäksi Lisätietoja-kentällä tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti myös muita aiheelliseksi katsomiaan tietoja.


Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjällä ja Merikeskus Vellamolla on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.
Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Merikeskus Vellamon Johku-verkkokaupasta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja voidaan teknisesti käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Sähköisesti talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.


Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja


Manuaalinen aineisto
Lähtökohtaisesti vältämme rekisterissä olevien tietojen tulostamista manuaaliseksi aineistoksi. Mikäli joissain tilanteissa rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.


9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Tämän oikeuden automatisoi Merikeskus Vellamon käyttämä Johku-järjestelmä seuraavalla tavalla:


Johku kertoo käyttäjälle tämän henkilötietojen käsittelystä Oma Johku -palvelun avulla kauppiaan vahvistusviestien yhteydessä. Viestit sisältävät linkin Oma Johku -palveluun.


Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer.


Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan Merikeskus Vellamon kanssa. Merikeskus Vellamo voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Merikeskus Vellamo vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.


Kannattaa kuitenkin huomioida, että Merikeskus Vellamon asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Tällöin Merikeskus Vellamoa sitovat myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.


Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


13. Evästeet


Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on (väliaikaisia) istuntotunnusevästeitä, jotka sulkeutuvat, kun Internet-selain suljetaan sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.


Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointia palvelun käyttäjälle. Myös jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.


Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.


Laadittu: 8.4.2021